En snabb lösning för överraskande situationer och behov av extra utrymme.

TILLFÄLLIGT SKYDD FÖR MASKINER OCH PERSONAL

KT-Shelter kan uppföras snabbt i föränderliga situationer som ett tillfälligt skydd för personal, maskiner eller utrustning.

DET ROBUSTA SKYDDET KAN MODIFIERAS FÖR MÅNGA BEHOV

KT-Shelter är ett tillfälligt väderskydd för vilket det inte behövs ett bygglov. Skyddet fås alltså snabbt på plats vid överraskande behov av extra utrymme. Skyddet kan byggas från marken med människokraft på ett säkert sätt, värmas upp och kylas ned efter behov.


KT-Shelter är ett i Finland planerat högkvalitativt väderskydd för extrema förhållanden. Det robusta men lätta skyddet kan utrustas mångsidigt.


KT-SHELTERS INDIVIDUELLA LEVERANS ÄR GENAST I BEREDSKAP FÖR EN SNABB UPPRESNING

KT-Shelter levereras i transportcontainrar som alltid innehåller stommen, PVC-tygerna, beläggningarna och förankringssystemet. Med tilläggsutrustning kan skyddet skräddarsys för att mångsidigt motsvara olika behov. I skyddet kan integreras bl.a. belysning, servicekran, innerbeklädnad, värmeisolering, förhängen och plan för sektionering samt kamouflage och ballistiska skyddsskivor.

BEKANTA DIG NÄRMARE MED PRODUKTEN

Är du intresserad av att läsa mera om den innovativa skyddsprodukten? I den vidstående nedladdningsbara broschyren får du mera detaljerad information om KT-Shelters egenskaper, tekniska specifikationer och leveranser. Se också allt vårt presentationsmaterial på nedladdningssidan.

Download KT-Shelter Defence BrochureDownload KT-Shelter Crisis BrochureDownload KT-Shelter Industry Brochure

TA KONTAKT MED TILLVERKAREN

Har du frågor? På blanketten kan du fråga om KT-Shelters tekniska specikationer eller försäljningen. Vi tar kontakt snart.