SKYDDAR OAVSETT PLATS, KAN RESAS UTAN MASKINER, TESTAT I EXTREMA FÖRHÅLLANDEN, SNABBARE OCH SÄKRARE RESNING, UTVECKLAT I FINLAND

KT-SHELTER

KT-Shelter är ett robust väderskydd av den större storleksklassen för utmanande förhållanden för försvarets, krishanteringens och industrins behov. Till skillnad från konkurrenterna kan skyddet resas utan maskiner eller lyftkranar tack vare en patenterad innovation, varför läget inte har betydelse och man kan agera snabbt. KT-Shelter tål extrema förhållanden som mätts i krisområden och kan användas för att skydda såväl maskiner som människor. Produkten har planerats i samarbete med Finlands försvarsmakt.

Vänligen observera att den engelska versionen av vår webbplats har det mest omfattande innehållet. Se t.ex. aktuella nyheter och evenemang på engelska.

försvar

Säkert skydd oavsett plats.

KT-Shelter kan resas utan byggställningar, maskiner eller specialkompetens och passar för skyddandet av både utrustning och människor. Väderskyddet kan kamoufleras och splitterskyddas.

krishantering

Snabb respons på krävande krissituationer.

KT-Shelter kan transporteras med flyg också till utmanande objekt och resas på krisområden utan specialkompetens eller maskiner. Skyddet tål extrema förhållanden och kan sektioneras, värmas upp och kylas ned.

industrin

Tillfälligt skydd för personal eller maskiner.

KT-Shelter kan resas snabbt utan bygglov. Det robusta väderskyddet fungerar bra vid överraskande behov av extra utrymme. Skyddet kan sektioneras, isoleras och förses med mångsidig utrustning.

BEKANTA DIG NÄRMARE MED PRODUKTEN

Är du intresserad av att läsa mera om den innovativa skyddsprodukten? I den vidstående nedladdningsbara broschyren får du mera detaljerad information om KT-Shelters egenskaper, tekniska specifikationer och leveranser. Se också allt vårt presentationsmaterial på nedladdningssidan.

Download KT-Shelter Defence BrochureDownload KT-Shelter Crisis BrochureDownload KT-Shelter Industry Brochure